Frihedens Køreskole byder dig velkommen på hjemmesiden.

Den praktiske undervisning indledes med manøvrer på en lukket øvelsesplads, hvor du efter en kort instruktion skal udføre nogle grundlæggende manøvrer alene i bilen.
 
Herefter fortsættes med øvelseskørsel på almindelig vej og afsluttes med manøvrer på et køreteknisk anlæg.
 

Et gennemgående princip ved tilrettelæggelsen af den praktiske undervisning er, at du hele tiden føres fra en lettere til en vanskeligere øvelse og desuden får lejlighed til repetition af foregående øvelser, således at indøvede færdigheder fæstes eller styrkes.